Disclaimer, privacy statement, auteursrecht

Brievenbus

Over deze website - disclaimer

Deze website is een dienst van Quodata. Wij streven ernaar deze webpagina's regelmatig bij te werken. Desondanks zijn fouten of omissies niet uit te sluiten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het raadplegen van deze webpagina's of de daarop vermelde links met zich brengt.

Beperking aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid of volledigheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Quodata.

Privacy - cookies

De logfiles van de website houden rudimentaire informatie bij, zoals alle opgeroepen bestanden met datum, tijd, browser en ip-adres.
Er kunnen tijdelijke cookies gebruikt worden waarin - per sessie of bezoek - gegevens worden opgeslagen. Deze worden direct automatisch verwijderd na uw bezoek. U kunt het gebruik van deze cookies uitzetten in uw browser, maar dat kan de functionaliteit van de website nadelig be´nvloeden.

Uitgebreide informatie over cookies vindt u op www.cookiewet.eu

Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom van de gebruikte materialen liggen bij Quodata. KopiŰren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Quodata, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).
Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de herkomst van het materiaal.
NieuwsSprinter is een geregistreerd handelsmerk van Quodata.

Contact

Uw vragen of opmerkingen zijn welkom. Neem hiervoor contact op met:

Quodata Internet & Marketing
Krijgertje 2
5683 LD Best
Tel. 0499 - 378870
www.quodata.nl
info@nieuwssprinter.nl
KvK nr: 72576790